Category Archives: Aktuellt

Rimeliga Villkor

Rimliga villkor

För våra uppdragsgivare och för de som lever med omfattande funktionsnedsättning betyder personlig assistans möjlighet att delta, bidra och att leva ett självständigt liv. Det är en mänsklig rättighet som assistansen tillgodoser på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Antalet personer med statlig assistansersättning har minskat med nästan 15 procent sedan 2015. Samtidigt har Sveriges befolkning […]

Lag

Att få bo hemma är ju självklart… eller? Om stärkt rätt till personlig assistans.

Nej, det är det dessvärre inte om du har en funktionsnedsättning. Men det kan bli ändring på det. 21 juni antog riksdagen två propositioner som innebär stärkt rätt till personlig assistans och som träder i kraft 1 januari 2023. Socialminister Lena Hallengren säger att det är den största satsningen på personlig assistans sedan LSS infördes. […]

Happy at work!

Som ett led i vårt viktiga kvalitetsarbete undersöker Aberia årligen medarbetarnas nöjdhet (eNps*). Det gör vi under första kvartalet genom en medarbetarenkät i samarbete med Netigate. Enkäten innehåller frågor som berör samarbete och trivsel, introduktion, utveckling och kompetens, ledarskap, tillgänglighet och feedback, fysisk och psykisk arbetsmiljö. Vi är stolta och ödmjuka inför det fina resultatet […]