Bli kund i Aberia

Det är ditt liv och dina val, så enkelt är det. Vårt fokus är dina, din anhöriges eller ditt barns behov. Vad är viktigt för er? Det är där vi börjar. 

Vi är dig nära, vi bidrar med kunskap inom LSS och personlig assistans, en stark vilja att göra skillnad och en massa engagemang! 

Läs mer Kontakta oss
BPA i Aberia

Personlig assistans i Aberia

Oavsett om du är vuxen, barn eller anhörig så hjälper vi till att organisera assistansen. Personlig assistans är just personlig och den ena assistansen är inte är den andre lik. Med oss ska du känna dig helt säker på att dina behov och ditt självbestämmande är i fokus.

Du bestämmer

Du bestämmer vem som ska jobba, när, vem som ska göra vad och hur arbetet ska utföras.

Du kanske väljer att anställa en familjemedlem, en bekant eller så rekryterar vi en personlig assistent som passar dig.

Du kanske arbetsleder din assistans själv eller delegerar ansvar till en medarbetsledare.

Vi ger stöd efter dina behov i rekrytering, kandidathantering, kvalitet, planering av tid och schemaläggning.

Ditt team

Hos oss har du din egen kontaktperson och tillsammans planerar ni assistansen utifrån dina behov och önskemål.

Din kontaktperson stödjer dig i assistansen utformning och har arbetsgivaransvaret för dina assistenter. Som ytterligare resurser har du ett team av experter inom assistansens alla delar ex: lön, ekonomi, hr och juridik.

 

Kvalitet

Aberia arbetar enligt SOSFS 2011:9 som kvalitetsledningssystem. Det borgar för att vi i samverkan med våra kunder och medarbetare skapar ständiga förbättringar.

Anhörigassistans

För många är det tryggt att ha sina anhöriga anställda i assistansen. Som anhörigassistent i Aberia har man samma trygghet i anställningsvillkor som alla andra anställda.

Assistans till barn

Assistans till barn berör hela familjen och arbetsuppgifterna varierar utifrån barnets ålder, situation och behov. Det vet vi, av egen erfarenhet.

Det är du som förälder som vet vad som är bäst för ditt barn, det och barnperspektivet och ditt barn inflytande utifrån ålder, situation är utgångspunkt när vi tillsammans ska planera assistansen.

Läs mer om barnperspektivet och FN:s barnkonvention här:

https://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

Varför Aberia Personlig Assistans

  • Du har en egen kontaktperson och ett kompetent team.
  • Du får juridiskt stöd och rådgivning i ansökan, omprövning och överklagan. 
  • Transparens i assistansens alla delar.
  • Kompetensutveckling utifrån dina och dina assistenters behov.
  • Dina personliga assistenter får en närvarande chef, arbetsledning i vardagen, kontinuerlig handledning, trygga anställningsförhållanden och  kollektivavtal.

Kontakta oss om personlig assistans

Skicka e-post till info@aberia.se eller ring oss på 010-761 21 21.

Du kan också använda kontaktformuläret nedan.

Genom att klicka på Skicka godkänner du att vi lagrar din information. Vi måste göra detta för att kunna svara på din förfrågan. Din information används i enlighet med vår integritetspolicy.