Kontakta oss

…via telefon, mail eller använd kontaktformuläret nedan.

Skriv till oss

Skriv till oss

Genom att klicka på Skicka godkänner du att vi lagrar din information. Vi måste göra detta för att kunna svara på din förfrågan. Din information används i enlighet med vår integritetspolicy.

Visselblåsarlinjen

Vem kan visselblåsa? 

 
Vår visselblåsarlinje är baserad på lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Du som larmar kan exempelvis vara en anställd, praktikant, arbetssökande, före detta anställd, konsult eller leverantör. 

 
Vårdnadshavare, andra närstående och legala företrädare omfattas inte av lagens skydd och kan inte visselblåsa. Synpunkter eller klagomål lämnas istället i formuläret  du finner under rubriken Kvalitet  i menyraden. 

 

Vad kan rapporteras? 

Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om ”missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram”. Det betyder att i regel faller ärenden som avser en enskild anställds anställningsförhållanden eller arbetsmiljö utanför. Det anses inte finnas något ”allmänintresse.” 

 

Om ditt ärende inte faller inom lagens skydd kommer det inte att utredas utan avslutas och du får ett meddelande om det. Utöver ovan beskrivna missförhållanden omfattar lagen missförhållanden som innebär överträdelser av EU-rättslig lagstiftning eller svensk lag som implementerar en sådan rättsakt. 

 

Exempel: 

  • Olagliga aktiviteter till exempel dumpning av avfall 
  • Ekonomisk brottslighet (exempelvis oriktig bokföring eller förskingring) 
  • Mutor eller korruption till exempel i samband med upphandling eller tillsyn 
  • Jäv 

Tänk på att du som anställd har en lagstadgad anmälningsplikt, orosanmälan barn. Visselblåsning ersätter inte den skyldigheten.Visselblåsare är skyddade mot repressalier från arbetsgivaren. 

  
Kanal för rapportering 

Vi använder leverantören Visma DraftIt:s verktyg Visselblåsincident. Att använda ett särskilt utformat verktyg leder till: 

  • Du kan vara anonym 
  • Du får bekräftelse på rapporteringen 
  • Du kan följa ditt ärende genom att logga in med en särskild kod 
  • Snabb och enkel hantering 
  • Möjlighet att ladda upp dokument 
  • All data är krypterad 

Enligt lagen ska återkoppling ske inom tre månader från mottagande av bekräftelsen.  

 

Länk för rapportering hittar du via knappen nedan