Misto Dobra: Hur allting startade och resan fram till idag

2008 startades ett initiativ i Ukraina för barn och ungdomar under namnet ”Jag är Ukrainas framtid”. Efter över 10 år med sociala aktiviteter och utbildningar för Ukrainas kommande generation, fick Marta Levchenko en idé. Som den eldsjäl hon är skapade hon ett center för våldsutsatta kvinnor och barn, Misto Dobra,  ”Godhetens stad”.

Centret är en helt fristående och ideell organisation med egen styrelse och administration, som ligger centralt i Tsjernivtsi. Staden har ungefär en kvarts miljon invånare och ligger ca en halvtimmes biltur från den Rumänska gränsen i sydvästra Ukraina.

Efter Rysslands attack av Ukraina i februari 2022 så har hela landet satts i beredskap och livet har helt förändrats. Då dom flesta attacker och strider just nu äger rum i östra Ukraina och män från området mobiliseras så fortgår vardagen i väst, med öppna arbetplatser, skolor och butiker. Denna del av landet är i stor grad tryggt och säkert för tillfället.

Antalet invånare i Tsjernivtsi har ökat till ca 350 000 och staden har blivt en stor resurs för resterande del av landet.

Marta har tillsammans sina anställda lyckats evakuera tre barnhem, bland annat från krigshärjade Mykolajiv och områdena öster om Odessa.

Idag är fyra byggnader i drift vid centret i Tsjernivtsi och en del utav barnen bor här tillsammans med sina mammor, andra är föräldralösa eller har sina föräldrar evakuerade på okänd ort. Här finns både barn utan och med funktionsnedsättning med olika diagnoser och sammanlagt bort det ca 200 barn och 100 kvinnor på centret.

Ensamkommande barn som kommer till centret är från 0 till 5 år gamla och barn som anlänt tillsammans med sina mammor är upp till 13 år. På centret finns också ett separat hus med hemlösa hundar som både får skydd, hjälp och samtidigt fungerar som ett stort terapeutiskt stöd för barnen med trauma från kriget.

Sammanlagt jobbar ca 100 anställda och volontärer på centret och infrastrukturen är god, med skyddsrum i alla hus där människor bor, undantaget ett som är utrustat med sandsäckar placerade framför fönstren. Ingen utav byggnaderna är äldre än 12 år och har väl fungerande el (om än med låg kapacitet), vattenförsörjning och all mat produceras på plats.

Den fjärde byggnaden påbörjades den 17 maj 2022 och öppnades redan i september. I detta nu så planeras ytterligare en byggnad för rehabilitering av krigsdrabbade barn.

Utöver att hjälpa människor på plats i centret så distributerar Misto Dobra nödhjälpspaket som transporteras till barn vid fronten som av olika anledningar ej har blivit evakuerade. Till dessa projekt krävs stora resurser och hög kompetens på alla nivåer.

Centrets driftkostnader är väldigt stora och man är helt beroende av ekonomisk stöttning från privatpersoner, företag och organisationer för att få Misto Dobra att fortsätta sitt viktiga arbete.

Med våra mått mätt så är kostnaderna ändå relativt låga: En barnskötare kostar exempelvis ca 2000:-/mån och en läkare eller annan specialist kostar ca 4000:-/mån.

Detta innebär att vi som har bättre ekonomiska förutsättningar kan göra en stor skillnad och bidra till ytterligare stabilitet och förutsägbarhet för dom drabbade barnen hos Misto Dobra.

Läs mer om hur vi tillsammans kan bidra till arbetet på Misto Dobra