Personlig assistans

Personlig assistans är en av tio insatser som finns i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lagens mål och intention är att den enskilde ska kunna få leva som alla andra, delta i samhällslivet och uppnå jämlikhet i levnadsvillkor. För att uppnå det bygger lagen på grundprinciperna självbestämmande, inflytande, delaktighet, tillgänglighet, kontinuitet och helhetssyn.

Dessa principer är självklara riktlinjer i allt vi gör. Varje dag.

Kontakta oss
BPA i Aberia

Vad är personlig assistans och för vem?

Läs mer

Hur får man personlig assistans?

Läs mer

Hur blir jag kund i Aberia?

Läs mer

Hur får man personlig assistans?

För att bli beviljad personlig assistans ska den enskilde, dvs du, din anhörige, eller ditt barn söka insatsen via din kommun eller Försäkringskassan.

För att bli beviljad insatsen krävs det att den enskilde har behov av stöd för de så kallade grundläggande behoven, ingår i en av de tre personkretsarna och inte är äldre än 66 år när ansökan görs.

Det är Försäkringskassan eller hemkommunen som efter en behovsutredning beviljar personlig assistans.

Vi hjälper dig genom hela processen från ansökan – utredning- beslut och genomförande.

Hör av dig! 

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är en av tio insatser som finns i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Målet är att de allra mest behövande ska kunna leva som alla andra i samhället och ges samma möjligheter att uppnå goda levnadsvillkor.

För att bli beviljad personlig assistans ska den enskilde, dvs du, din anhörige, eller ditt barn:

 • omfattas av LSS
 • behöva stöd med de grundläggande behoven
 • tillhöra en av de tre personkretsarna
 • inte vara äldre än 66 år vid ansökningstillfället och vara försäkrad i Sverige

Det är Försäkringskassan eller hemkommunen som efter ansökan och behovsutredning beviljar personlig assistans. Både barn och vuxna kan få personlig assistans med den skillnaden att barnets ålder kan påverka beslutet med hänvisning till föräldraansvaret.

Om grundläggande behov
 • hjälp med andningen
 • stöd med personlig hygien
 • äta mat
 • klä av och på sig
 • kommunicera
 • förebyggande stöd som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver för att förebygga att hen fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendommunicera med andra
 • egenvård; stöd som behövs löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd

Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver för att hen själv ska klara att tillgodose något av de grundläggande behoven personlig hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation med andra, ska räknas in i de grundläggande behoven.

Om du, din anhörige eller barn, har rätt till personlig assistans för de grundläggande behoven, kan assistans även ges för hjälp med andra personliga behov. Det kan handla om det som hör livet till som att arbeta, umgås med vänner och familj, resa och andra fritidsaktiviteter. Ja, allt det som hör livet till och innebär jämlikhet levnadsvillkor!

Om personkretsarna
 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.
Anhörigassistans

För många är det tryggt att ha sina anhöriga anställda i assistansen. Som anhörigassistent i Aberia har man samma trygghet i anställningsvillkor som alla andra anställda.

Assistans till barn

Assistans till barn berör hela familjen och arbetsuppgifterna varierar utifrån barnets ålder, situation och behov. Det vet vi, av egen erfarenhet.

Det är du som förälder som vet vad som är bäst för ditt barn, det och barnperspektivet och  ditt barn inflytande utifrån ålder, situation är utgångspunkt när vi tillsammans ska planera assistansen.

Läs mer om barnperspektivet och FN:s barnkonvention här:

https://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

Kontakta oss

Hur får man personlig assistans?

För att få personlig assistans ska man först göra en ansökan hos Försäkringskassan och/eller hemkommunen. Innan ansökan bör det vara ordnat med olika intyg såsom t. ex. läkarintyg och ADL- intyg.

När ansökan är mottagen hör Försäkringskassan/hemkommunen av sig för att påbörja en utredning som inkluderar telefonsamtal, brev och hembesök. Därefter fattas ett beslut om ansökan beviljas eller ej. Den här processen kan innebära en flera månaders lång handläggningstid.

Att ansöka om assistans innebär en hel del förberedelser vilket vi hjälper dig med. Vi är med genom hela processen och du får juridiskt stöd innan, under och efter ansökan och beslut. Kanske fick du avslag och då hjälper vi dig även med överklagan.

Kontakta oss

Hur byter jag till Aberia

Att byta anordnare ska var lätt och vi hjälper dig med hela processen. Vi träffas för att diskutera kring dina önskemål och behov. När du beslutat dig för att byta tar vi ansvar för administrationen och du träffar din kontaktperson för uppstart, budgetering och planering av din assistans.

Om du inte har ett beslut om personlig assistans kan vi hjälpa dig med ansökningsprocessen. Ett avtal om assistans upprättas och när du får ditt beslut sätter vi i gång med genomförande av uppdraget. Vi och våra jurister tar ett helhetsansvar genom hela processen.

Varför Aberia personlig assistans
 • Ditt liv, dina val- vårt fokus
 • Engagemang som gör skillnad
 • Erfarenhet och kompetens inom assistansen alla delar
 • Egen kontaktperson – hög tillgänglighet, trygghet och personlig service
 • Ett asssistansteam som stöttar i uppdraget
 • Juridiskt stöd och rådgivning i ansökan, omprövning och överklagan. Vi tar ett helhetsansvar och är med dig hela vägen
 • Professionell och personlig utveckling för dig och dina assistenter
 • Medarbetare har en närvarande chef och arbetsledning i vardagen, goda lönevillkor och trygga anställningsförhållanden 
Kontakta oss

Kontakta oss om personlig assistans

Skicka e-post till info@aberia.se  eller ring oss på 010 761 21 21.

Du kan också använda kontaktformuläret nedan.

Genom att klicka på Skicka godkänner du att vi lagrar din information. Vi måste göra detta för att kunna svara på din förfrågan. Din information används i enlighet med vår integritetspolicy.