Vi rockar sockorna!

FN har utlyst 21 mars till Världsdagen för Downs syndrom. Syftet med dagen är att öka allmänhetens medvetenheten om syndromet.

Vad är Downs syndrom?

Downs syndrom är ett medfött genetiskt tillstånd och det finns fyra olika typer av Downs syndrom. Den vanligaste är trisomi 21, d.v.s. alla kroppens celler har en extra kromosom nummer 21.

En person med diagnosen Downs syndrom, är först och främst en individ med unika kvaliteter och med samma grundläggande behov som alla andra människor.

Varför rocka sockorna?

För att olika är bra och för att strumpor med hälarna mot varandra nästan ser ut som den extra kromosom som kännetecknar Downs syndrom.

Idag rockar vi sockorna för allas lika värde, allas rätt att vara unika och vara precis så som man är.

Bild av kromosomer som vissa säger ser lite ut som ett par strumpor. Ibland har människor en extra ‘strumpa’ eller kromosom och en person med Downs syndrom har en extra kopia av kromosom 21 som du kan se på bilden. Bild ursprungligen från svenskadownforeningen.se

Läs mer på Svenska Downföreningens hemsida här: