Stärkt rätt till personlig assistans

Den 1 januari 2023 börjar den nya lagändringen av LSS att gälla. Den kallas för stärkt rätt till personlig assistans. Det innebär att många återigen har möjligheten att få assistans. Man beräknar att det rör sig om 2000 personer varav 800 barn.

Varför stärkt rätt till personlig assistans?

De senaste åren är det många barn, unga och vuxna som blivit av med sin assistans eller fått avslag på sin ansökan till följd av en snävare tolkning och ny praxis kring de grundläggande behoven. 2017 drog man i nödbromsen och stoppade tvåårsomprövningarna och några år senare infördes andning och att äta med sond (inkl. hjälpåtgärder, förberedelser och efterarbete i samband med sondmatning) som grundläggande behov.

Två nya grundläggande behov införs

Två nya grundläggande behovs införs och det grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskap” tas bort.

De nya grundläggande behoven är:

 • Stöd någon behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att hen fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom.
 • Om det krävs kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser för att hen själv ska klara av personlig hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation med andra ska de ses som en del av hjälpen med det grundläggande behovet.
 • Stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hens fysiska hälsa. Behovet ska vara bedömt som egenvård.

Nytt från i januari 2023 är att det inte längre krävs att assistenten har ingående kunskap om den enskilde för att man ska ha rätt till stöden.

Vidare så schabloniseras föräldraansvaret och inget avdrag görs för grundläggande behov efter 12 års ålder:

 • För barn 0‑1 år görs ett avdrag med 12 timmar per dygn för grundläggande behov.
 • För barn 1‑6 år görs ett avdrag med 2,5 timmar per dygn för grundläggande behov och
  0,5 timmar per dygn för andra personliga behov.
 • För barn 7‑11 år görs ett avdrag med 1 timme per dygn för grundläggande behov och
  1 timme per dygn för andra personliga behov.
 • För barn 12‑17 år görs ett avdrag med 1 timme per dygn för andra personliga behov.

Hör av dig så hjälper vi på Aberia dig vidare i den stärkta rätten till personlig assistans. Vi hörs!