Stärkt rätt till personlig assistans, eller inte?

1 januari 2023 började den nya stärkta rätten till personlig assistans att gälla. Syftet var ju att stärka rätten. Men blev det så?

I Heja Olikas artikel och på Assistanskoll kan vi läsa att det har blivit svårare för barn och unga att få assistans. Äldre barn med assistans riskerar att förlora timmar om de ansöker om utökning på grund av det nya föräldraavdraget. Det beror på att det är väldigt otydligt från lagstiftarna hur föräldraavdraget ska göras. Ska avdrag göras på enbart de grundläggande behoven eller på den totala tidsåtgången för grundläggande och andra personliga behov? 

Även personer med psykisk funktionsnedsättning som torde ha rätt till förebyggande stöd ser ut att bli förlorare i den stärkta rätten då ”frekvensen” av beteendet har blivit avgörande, och där återstår samma problem som före lagändringen. 

Läs artiklarna här:
https://hejaolika.se/artikel/barnen-forlorare-pa-andrade-assistansregler/’
https://assistanskoll.se/20230504-Blanck-JAG-Fk-vantolkar-foreldraavdraget.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *