Kvalificerade aktiverings-och motiveringsinsatser

Vad innebär det? 

Syftet är att den enskilde själv praktiskt, med stöd av personlig assistans och i så stor mån som är möjligt, ska kunna tillgodose sina grundläggande behov. 

Från och med 1 januari 2023 kommer den tid som behövs för att den enskilde ska kunna utföra något av de grundläggande behoven ingå i den tid som beviljas för måltider, personlig hygien, av- och påklädning och kommunikation. 

När finns ett behov? 


Det kan till exempel vara svårt för den enskilde att förstå när eller varför ett visst moment behöver utföras. Det kan vara svårt att komma igång eller att göra allt i rätt ordning, tillräckligt utförligt eller att avsluta i tid. Det kan då finnas ett behov av att få stöd i form av kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser.
 

Vad betyder kvalificerat? 

Med ”kvalificerat” menas att den personliga assistenten ska finnas där för att ge det stöd som behövs för att den enskilde ska klara av att genomföra aktiviteten.  

I Försäkringskassans vägledning för assistansersättning 2003:6 version 32 står det att kvalificerade stöd- och motiveringsinsatser: 

  • ska handla om mer än vägledning, påminnelser och instruktioner 
  • att den personliga assistenten ska vara i den enskildes närhet för att kunna ge stödet och…   
  • att konsekvenserna av uteblivet stöd ska vara att ett eller flera av de grundläggande behoven personlig hygien, måltider, av- och påklädning eller kommunikation inte blir tillgodosedda.  

Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare i den stärkta rätten till personlig assistans!