Happy at work!

Som ett led i vårt viktiga kvalitetsarbete undersöker Aberia årligen medarbetarnas nöjdhet (eNps*). Det gör vi under första kvartalet genom en medarbetarenkät i samarbete med Netigate. Enkäten innehåller frågor som berör samarbete och trivsel, introduktion, utveckling och kompetens, ledarskap, tillgänglighet och feedback, fysisk och psykisk arbetsmiljö.

Vi är stolta och ödmjuka inför det fina resultatet eNps* på 38 som vi alla tillsammans uppnått. Vilket teamwork!

Några frågor och resultat från enkäten:

  • Stolthet över mitt arbete 5,03/6
  • Jag får introduktion och vidareutveckling 4,82/6
  • Ledarskap och feedback 4,72/6

Tack vare våra medarbetare som deltog och bidrog med tid och engagemang får vi också chans att utvecklas som verksamhet. Vi presenterar här våra fokusområden för utveckling:

Mobilanpassa information och utveckla kunskap i systemanvändning

Covid har gjort oss alla mer digitala då både utbildning, möten och samverkan till stor del har genomförts digitalt. Det ställer ökade krav och förväntningar på vår digitala tillgänglighet och enkelhet. För att underlätta i det vardagliga arbetslivet ska vi utöka vår hemsida med möjligheten att rapportera och kommunicera kring avvikelse, synpunkter och klagomål. Vi ska också utöka tillgängligheten av dokument som behövs i det dagliga arbetet via systemet för tidrapportering och dokumentation.

Vi ska stödja våra kunder och medarbetare att i större utsträckning använda de digitala system som finns för att korta tiden som läggs på administration och minska felhantering i tidrapportering och lönehantering,

Arbetsledning

En jämförelse av föregående enkät visar att arbetsledning fortsätter att vara en viktig fråga även i år. För att tydliggöra vem som gör vad arbetar vi med att ta fram en ansvarsfördelning och uppdragsbeskrivning.

I Aberia är det kunden (eller av denne vald företrädare) som är chefen och bestämmer vem som ska jobba, vad som ska göras, på vilket sätt och när. Kunden kan arbetsleda själv eller välja att ha en medarbetsledare som då får delegering att ansvara över vissa områden i assistansen.

Självklart stöttar vi kund och medarbetsledare i uppdraget och kommer även erbjuda ett gediget utbildningspaket.

* Nps (Net promoter score) är en metod som mäter lojalitet och kan anta ett värde mellan -100 och 100. Metoden bygger på frågan: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en kollega?” Frågan besvaras på en elvagradig skala från 0–10. De som ger betyget 0–6 betecknas Kritiker, de som anger betyget 7–8 kallas Passiva och de som ger betyget 9 eller 10 är så kallade Ambassadörer. NPS-värdet räknas fram genom att man räknar andelen svar som angivits på betygen 9–10 och drar sedan bort andelen som givit något av betygen 0–6.