Personlig assistans 

Personlig assistans är en av tio insatser som finns i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lagens mål och intention är att den enskilde ska kunna få leva som alla andra, delta i samhällslivet och uppnå jämlikhet i levnadsvillkor. För att uppnå det bygger lagen på grundprinciperna självbestämmande, inflytande, delaktighet, tillgänglighet, kontinuitet och helhetssyn.

Dessa principer är självklara riktlinjer i allt vi gör. Varje dag.

Kontakta oss
BPA i Aberia

Hur får man personlig assistans?

Läs mer

Vad är personlig assistans och för vem?

Läs mer

Hur blir jag kund i Aberia?

Läs mer

Hur får man personlig assistans?

För att bli beviljad personlig assistans ska den enskilde, dvs du, din anhörige, eller ditt barn söka insatsen via din kommun eller Försäkringskassan.

För att bli beviljad insatsen krävs det att den enskilde har behov av stöd för de så kallade grundläggande behoven, ingår i en av de tre personkretsarna och inte är äldre än 66 år när ansökan görs.

Det är Försäkringskassan eller hemkommunen som efter en behovsutredning beviljar personlig assistans.

Vi hjälper dig genom hela processen från ansökan – utredning- beslut och genomförande.

Hör av dig! 

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är en av tio insatser som finns i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Målet är att de allra mest behövande ska kunna leva som alla andra i samhället och ges samma möjligheter att uppnå goda levnadsvillkor.

För att bli beviljad personlig assistans ska den enskilde, dvs du, din anhörige, eller ditt barn:

 • omfattas av LSS
 • behöva stöd med de grundläggande behoven
 • tillhöra en av de tre personkretsarna
 • inte vara äldre än 66 år vid ansökningstillfället och vara försäkrad i Sverige

Det är Försäkringskassan eller hemkommunen som efter ansökan och behovsutredning beviljar personlig assistans. Både barn och vuxna kan få personlig assistans med den skillnaden att barnets ålder kan påverka beslutet med hänvisning till föräldraansvaret.

Om grundläggande behov
 • hjälp med andningen
 • stöd med personlig hygien
 • äta mat
 • klä av och på sig
 • kommunicera
 • förebyggande stöd som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver för att förebygga att hen fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendommunicera med andra
 • egenvård; stöd som behövs löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd

Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver för att hen själv ska klara att tillgodose något av de grundläggande behoven personlig hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation med andra, ska räknas in i de grundläggande behoven.

Om du, din anhörige eller barn, har rätt till personlig assistans för de grundläggande behoven, kan assistans även ges för hjälp med andra personliga behov. Det kan handla om det som hör livet till som att arbeta, umgås med vänner och familj, resa och andra fritidsaktiviteter. Ja, allt det som hör livet till och innebär jämlikhet levnadsvillkor!

Om personkretsarna
 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.
Anhörigassistans

För många är det tryggt att ha sina anhöriga anställda i assistansen. Som anhörigassistent i Aberia har man samma trygghet i anställningsvillkor som alla andra anställda.

Assistans till barn

Assistans till barn berör hela familjen och arbetsuppgifterna varierar utifrån barnets ålder, situation och behov. Det vet vi, av egen erfarenhet.

Det är du som förälder som vet vad som är bäst för ditt barn, det och barnperspektivet och  ditt barn inflytande utifrån ålder, situation är utgångspunkt när vi tillsammans ska planera assistansen.

Läs mer om barnperspektivet och FN:s barnkonvention här:

https://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

Kontakta oss om personlig assistans

Skicka e-post till info@aberia.se  eller ring oss på 010 761 21 21.

Du kan också använda kontaktformuläret nedan.

Genom att klicka på Skicka godkänner du att vi lagrar din information. Vi måste göra detta för att kunna svara på din förfrågan. Din information används i enlighet med vår integritetspolicy.