Kund i Aberia

Vi tror på personliga assistanslösningar och utgår alltid från dig, din anhörige eller ditt barns behov. Vad är viktigt för er? Det är där vi börjar. 

Vi är dig nära, vi bidrar med kunskap inom LSS och personlig assistans, en stark vilja att göra skillnad och en massa engagemang! 

 

 

Läs mer

Varför Aberia Assistans

  • Du har en egen assistanschef och ett kompetent team
  • Du är din egen chef och vi stödjer arbetsledningen
  • Du får juridiskt stöd och rådgivning i ansökan, omprövning och överklagan. Vi är med dig och vi  tar ett helhetsansvar
  • Du får fysisk och digital handledning och utbildning utifrån dina och dina assistenters behov
  • Dina personliga assistenter får en närvarande chef, arbetsledning i vardagen, kontinuerlig handledning, trygga anställningsförhållanden, kollektivavtal och kompetensutveckling
  • Vi har en lång och gedigen erfarenhet av personlig assistans, både privat och professionellt
  • Systematiskt kvalitetsarbete enlig SOFS 2011:9
  • Transparent redovisning och uppföljning av din assistansekonomi
Personlig assistans i Aberia

Oavsett om du är vuxen, barn eller anhörig så hjälper till att organisera assistansen. Personlig assistans är just personlig, det innebär att en assistans inte är den andre lik. Med oss ska du känna dig helt säker på att dina behov och ditt självbestämmande är i fokus.

Du bestämmer

Du är chefen i ditt liv och vi stödjer dig till att bli en trygg och bra arbetsledare.

Du bestämmer vem som ska jobba, när, vem som ska göra vad och hur arbetet ska utföras. Du kanske väljer att anställa en familjemedlem, en bekant eller så rekryterar vi en personlig assistent som passar dig.

Vi ger stöd efter dina behov i rekrytering, kandidathantering, planering av tid och schemaläggning.

 

Ditt team

Hos oss har du din egen assistanschef  och tillsammans planerar ni assistansen utifrån dina behov och önskemål. 

Din assistanschef stödjer dig i arbetsledningen och har arbetsgivaransvaret för dina assistenter. Som ytterligare resurser har du ett team av experter inom assistansens alla delar ex: lön, ekonomi, Hr och juridik.

Vårt uppdrag och fokus är att du lever livet och vi anordnar assistansen.

Kvalitet

Aberia arbetar enligt standard SOSFS 2011:9 som kvalitetsledningssystem. Det borgar för att vi tillsammans med våra kunder och medarbetare skapar ständiga  förbättringar.