Lag

Att få bo hemma är ju självklart… eller? Om stärkt rätt till personlig assistans.

Nej, det är det dessvärre inte om du har en funktionsnedsättning. Men det kan bli ändring på det. 21 juni antog riksdagen två propositioner som innebär stärkt rätt till personlig assistans och som träder i kraft 1 januari 2023. Socialminister Lena Hallengren säger att det är den största satsningen på personlig assistans sedan LSS infördes. Det här kan innebära att fler får möjligheten att bo hemma och att:

  • Ytterligare 2000 personer varav 800 barn får rätt till personlig assistans
  • Ca. 4000 barn berörs genom möjligheten att bli beviljade fler timmar till följd av det nya schabloniserade föräldraansvaret
  • Personer som blivit av med sina beslut har chans att åter få rätt till personlig assistans och kan därmed bo hemma
  • Nya grundläggande behov: Förebyggande stöd som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver för att förebygga att hen fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom.
  • Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver ska också räknas in i de grundläggande behoven.

Mer finns att läsa på regeringens hemsida https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202137/